Aktuality

Nádrž Záhorská částečně otevřena

Vážení přátelé a kamarádi,

S radostí vám oznamujeme, že od 7.7. 2021 je alespoň částečně otevřen revír 411 120 nádrž Záhorská. Jak všichni víte, probíhala rekonstrukce hráze pro lepší přístup handicapovaných rybářů. Bohužel se rekonstrukce z několika důvodů protáhla, za to výsledek bude výborný.

Lov ryb je zakázán z celé hráze, hráz je oplocena, tudíž nelze ani projít. (z důvodu vysetí trávy)

Vjezd k přítoku povolen pouze rybářům, kteří jsou držitelem průkazu ZTP/P! 

Ostatní prosíme parkovat tak, aby byla plnohodnotně průjezdná cesta k boudě!

Velký dík, patří všem, kteří se na rekonstrukci podíleli.

Přejeme hezké chvíle strávené na našem krásném revíru.