Aktuality

Pozvánka výroční schůze 2015

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ČRS MO Kladruby 

Datum konání: 7. března 2015 od 10:00 hodin

Místo konání: Hostinec Na Kopečku – Kladruby 6

P R O G R A M

① Zahájení výroční členské schůze – přivítání hostů
② Schválení programu a volba mandátové a návrhové komise
③ Zpráva o činnosti MO
④ Zpráva jednatele
⑤ Zpráva hospodáře
⑥ Finanční zpráva
⑦ Zpráva dozorčí komise
⑧ Diskuse – občerstvení
⑨ Finanční rozpočet na rok 2015
⑩ Plán práce 2015
⑪ Sportovní a kulturní činnost 2015
⑫ Usnesení VČS 2015
⑬ Závěr VČS

Výbor ČRS MO Kladruby se těší na Vaši hojnou účast a tímto Vás na ČLENSKOU VÝROČNÍ SCHŮZI ZVE!

Za ČRS MO Klaruby
Oldřich Miler